RVM Systems

RVM Systems är ett Skandinaviskt företag som utvecklar, tillverkar, installerar och bibehåller pantsystem för alla sorters försäljningsställen och andra deltaganade platser.

Vårt Uppdrag

Att dela kunskap och erfarenhet av pantlösningar för att hjälpa våra konsumenter.

Att designa, tillverka och tillföra en effektiv global insättslösning som passar våra kunders behov.

Genom att använda pålitlig teknologi kan vi ge förpackningar ett eving liv och skapa en mer hållbar miljö.

Aktuella studier visar på att minst 8 millioner plastbitar hamnar i våra hav varje dag.

I Norge lyckas man fånga upp 96% av alla engångs plastbehållare, vilket gör att de lätt kan behålla den höga kvaliten på plasten och på ett enkelt sätt kan återvinna till nya produkter. Därav också minska behovet av att göra nya plastflaskor och behållare.

TOP